government


โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนระยะที่ 3 ได้เปิดตัวไปอย่างสวยงาม │ Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 Launch Event

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่ามมา ดาว เคมิคอล ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหุ้นส่วนเชิงสร้าสรรค์ ได้ร่วมกันเปิดตัว “โครงการ ดาว มิคอล เพื่ออุสาหกรรมยั่งยืน” ในระยะที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ในช่วงเช้าของงานเป็นการเปิดตัวโครงการซึ่งได้รับเกียตรจาก คุณ ปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงานในงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการและ สาเหตุที่อุตสหกรรมควรจะปรับเปลื่ยนมาใช้วิธี lean กับอุสหกรรมของตน ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรที่ให้ความร่วมมือขึ้นกล่าวเปิดงานซึ่งได้แก่ คุณ นิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คุณ ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และ คุณ ราเชล มูลเลอร์ ตัวแทนหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ เพื่อเป็นการยืนหยัดความร่วมมือของทุกฝ่าย หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯและสถานภูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 หรือระยะแรกของโครงการ ในระยะที่หนึ่งทางโครงการได้พัฒนาคู่มือของการจัดการโดยวิธี lean และยังได้ฝึกฝนพนักงานจากองค์กรต่างๆกว่า 3000คนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในระยะที่ 2 โครงการนี้ได้มีพัธมิตรเพิ่มกล่าวคือ […]


Chiang Mai’s Great (Creative) American Road Trip| การเดินทางทางถนนแบบอเมริกันครั้งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่

The Chiang Mai U.S. Creative Cities tour was developed in cooperation with the U.S. Consulate General in Chiang Mai as part of the Chiang Mai Creative City organization. The trip built on a Thai Triangle visit from North Carolina’s Research Triangle Region to three Thai Creative Cities in March. Ten delegates from Thailand’s northern hub participated […]


Triple Helix meets the Thai Triangle | สามเหลี่ยมวิจัย นอร์ทแคโรไลน่า

Invited for the 2012 Thailand International Creative Economy Forum, Charles Hayes traveled to three Thai Creative Cities in March, marking a “Thai triangle” of meetings, lectures, and international “cross-pollination” that shared his real experience in regional economic development. As President and CEO of the Research Triangle Regional Partnership, Hayes leads a collaborative organization that oversees […]


NOAA hydrologist brings ideas that hold water | การนำเสนอเรื่องการจัดการน้ำ

The U.S. Embassy Bangkok hosted a visiting expert on hydrology, Thomas Donaldson, hydrologist in charge of West Gulf River Forecast Center, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), for a visit to Thailand June 18-22. The speaker met with fellow experts from Thai government and academia including the Department of Water Resources, Department of Meteorology, Department of […]


Thailand Science Park Visit | เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันที่ 16 ก.พ. คณะผู้แทนแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.นพวรรณ ตันพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศุนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตามด้วยการเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น ”นิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย” เพื่อตอบสนองความต้องการของธุริกิจเทคโนโลยี และการวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์นี้ตั้งอยู่นพื้นที่กว่า 200 ไร่ และมีบุคลากรกว่า 2700 คน เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยแห่งชาติและบริษัทเอกชนกว่าอีก 60บริษัท On February 16, a delegation from the United States Embassy’s Economic Section visited Thailand’s National Science and Technology Development Agency‘s Science Park (NSTDA) in […]