environment


โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนระยะที่ 3 ได้เปิดตัวไปอย่างสวยงาม │ Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 Launch Event

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่ามมา ดาว เคมิคอล ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหุ้นส่วนเชิงสร้าสรรค์ ได้ร่วมกันเปิดตัว “โครงการ ดาว มิคอล เพื่ออุสาหกรรมยั่งยืน” ในระยะที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ในช่วงเช้าของงานเป็นการเปิดตัวโครงการซึ่งได้รับเกียตรจาก คุณ ปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงานในงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการและ สาเหตุที่อุตสหกรรมควรจะปรับเปลื่ยนมาใช้วิธี lean กับอุสหกรรมของตน ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรที่ให้ความร่วมมือขึ้นกล่าวเปิดงานซึ่งได้แก่ คุณ นิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คุณ ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และ คุณ ราเชล มูลเลอร์ ตัวแทนหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ เพื่อเป็นการยืนหยัดความร่วมมือของทุกฝ่าย หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯและสถานภูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 หรือระยะแรกของโครงการ ในระยะที่หนึ่งทางโครงการได้พัฒนาคู่มือของการจัดการโดยวิธี lean และยังได้ฝึกฝนพนักงานจากองค์กรต่างๆกว่า 3000คนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในระยะที่ 2 โครงการนี้ได้มีพัธมิตรเพิ่มกล่าวคือ […]


Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 │ โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 3

On Friday, 19 June 2015, the Thai-U.S. Creative Partnership will join Dow Chemical Thailand Ltd, the Thailand Environment Institute Foundation (TEIF), and the Ministry of Industry’s Department of Industrial Promotion (DIP) for a press conference on the signing of a memorandum of understanding (MOU) for the third phase of the Dow Chemical for Sustainable Industry project.  The […]


Need Funding for your Innovative Project? Apply to YSEALI Seeds for the Future Small Grants Program

YSEALI Seeds for the Future is a small grants competition for youth leaders in Southeast Asia. Part of the U.S. State Department’s larger Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) initiative launched by President Barack Obama in 2013 to strengthen youth leadership, development and networking in Southeast Asia, Seeds for the Future provides funding of up […]


Microsoft Thailand Launches Imagine Cup 2015! 1

On January 10, over 70 students gathered at the Microsoft office in Bangkok to help kick off Imagine Cup 2015 student software design competition.   There was excitement in the air mixed with nervous energy.  Thailand is the only country that has won the Imagine Cup Championship three times and there are high expectations from this […]


The Signing of the Sustainable Industry Memorandum of Understanding

On Friday, June 13th, the Thai-U.S. Creative Partnership joined Dow Chemical Thailand Ltd, the Thailand Environment Institute Foundation, and the Ministry of Industry’s Department of Industrial Promotion for a press conference on the signing of a memorandum of understanding (MOU) for the organizing of the Dow Chemical for Sustainable Industry Project.  The MOU aims to show […]


Environmental Sustainability Project | แผนงานการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

To continue the campaign to stop global warming and to promote wildfire protection, a group of 30 State Alumni and American Studies Club (ASC) students from Chiang Mai University joined local government officials to create fire barricade at Doi Suthep-Pui National Park. Alumni also had conversations with local youths and government officials about the consequences […]


Speaking about eco-fashion in Bangkok | การบรรยายเกี่ยวกับแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ

      Carrie Parry spoke to an audience of 60+ Thai and foreign fashion designers, industry producers, retailers, and post-graduate students at Thailand’s Textile Institute. She shared insights on the U.S. eco-fashion trend, which is a part of the growing design philosophy of sustainability, environmentalism, and social responsibility. The movement aims to reduce the chemical and […]


On the Road to Chicago for Greener Thai Buildings

Several Thai government officials and academics responsible for the development of green technology and green architecture in Thailand joined a roadshow to Chicago in August. The group visited with U.S. government agencies, private companies, and education institutes to learn about U.S. green experiences, as well as the advancement of green technologies and trends.  Participants on […]


Embassy Science Fellow’s Lecture at KMUTNB 2

On June 10 Dr. Troy Pierce, US Embassy Science Fellow from the Environmental Protection Agency, gave a guest lecture on the Deepwater Horizon oil spill at King Mongkut University of Technology North Bangkok.  Dr. Warapong Tungittiplakorn, the Associate Dean for Academic Affairs, invited him to speak to a seminar class of 50 Agro-industrial technology undergraduates […]