สัมนาเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายที่ผู้ส่งออกควรระวัง │ Exporters Beware! USPTO talks about Unfair Competition Act Enforcement in the United States


160758_b1ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดงานสัมนาในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ”  ซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับตัวแทนของบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า 160 คนเกี่ยวกับกฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) หรือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ของสหรัฐซึ่งสามารถกระทบผู้ส่งออกของไทยและยังได้มีการบอกถึงประโยชน์ของจากใช้ซอฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยงานสัมณานี้ได้รับเกียรติจากคุณ อรมน ทรัพย์ ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคุณ ปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ USPTO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากล่าวเปิดงาน

กฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) หรือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกฎหมายที่สหรัฐสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและการแข่งขันที่โดนเอาเปรียบของบริษัทเอกชลของสหรัฐ ประเด็นที่กฎหมายฉบับนี้มุ่งแน่นคือการป้องกันการขโมยลิขสิทธิ์ ในการลักลอบเลียนแบบการผลิตสิ่งค้าที่ใช้เครื่องหมายทางการค้ากับของบริษัทอื่น และนี้ยังรวมไปถึงนี้รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์อีกด้วย

ในช่วงแรกของการสัมนาเป็นการนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยคุณ ไมเคิล มัดด์ เลขาธิการ Asia Pacific, OpenComputing Alliance ฮ่องกง ซึ่งคุณ ไมเคิล ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการในปัจจุบันเกี่ยวกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบริษัทได้มากมาย เช่นการขโมยฐานลูกค้าของบริษัทจนถึงการขโมยเลขบัตรเครดิตของลูกค้าและนี้จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของบริษัทที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน ในช่วงต่อมาคุณ ปีเตอร์ เอ็น ฟาวเลอร์ ได้ขึ้นเป็นผู้บรรยายในหัวข้อของเนื้อหากฎหมายที่สามารถทำให้บริษัทส่งออกของไทยถูกฟ้องร้องได้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทส่งออกนั้นใช้คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมายและคุณ ปีเตอร์ยังได้ยกตัวอย่างของคดีฟ้องร้องในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอ้างเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายนี้ ในช่วงสุดท้ายเป็นการอภิปรายและแชร์เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายUCAซึ่งได้รับเกรียติจากคุณ อาทร พร้อมพัฒนภัค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ณรงค์ซีฟู้ดหนึ่งในบริษัทที่เคยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับกฎหมายนี้ อีกทั้งยังมีคุณ กฤติยา เอี่ยมศิริ Software asset management & compliance lead จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ประเทศไทย มาบรรยายในเรื่องการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ในองค์กรว่ามีซอฟต์แวร์ที่ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่

On July 14, 2015, The Ministry of Commerce Department of Intellectual Property (DIP), in cooperation with the United IMG_3509States Patent and Trademark Office (USPTO) and the Thai-U.S. Creative Partnership hosted a seminar on the topic of “Unfair Competition Act Enforcement in the United States and the Competitiveness of Thailand’s Export Sector” at the Chatrium Hotel Riverside Bangkok.  The seminar, attended by 160 individuals representing the private sector and academia, covered information about the U.S. Unfair Competition Act (UCA), how it could affect Thai exporters, and the benefits of using legal computer software system.  Opening remarks were delivered by Auramon Supthaweethum, Deputy Director General of the Department of Intellectual Property and Peter Fowler, USPTO’s Regional IP attaché for Southeast Asia.  They explained the current situation in Thailand and emphasized the importance of cyber security and compliance to data privacy laws.

The U.S. Unfair Competition Act is designed to protect consumers and domestic producers from deceptive business practices.  A common example of unfair competitive practices is trademark infringement which includes the use of illegal and unlicensed software.  Other examples include selling counterfeit products such as bootlegged movies and knock-off handbags and watches.

160758_b5Michael Mudd of Open Computing Alliance Hong Kong, addressed the benefits of using legal computer software in private companies.  illegal use may result in cyber threats which could cause data breaches and significant damage to a company’s reputation.   Peter Fowler discussed the contents of the UCA as it relates to the use of illegal software, providing case examples where severe penalties were imposed on foreign export companies (including Thailand) for selling unlicensed software and other goods to the U.S.  The seminar closed with a panel discussion moderated by Michael Mudd.  The panel included Arton Prompattanapat of Narong Seafood Co. and Kritiya Eamsiri from Microsoft.  They explained methods used in detecting illegal computer software and shared stories about companies that have been sued under the UCA and the consequences they faced as a result.  Mr. Prompattanapat provided valuable advice to companies:  avoid problems by performing regular software audits.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 2 = six