สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาได้ไปให้ความรู้กับบุคลากรที่จังหวัดเชียงใหม่ │ USPTO Visits Chiang Mai


image3

ในวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมาคุณ ไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่ประจำสถานทูตอเมริกาประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกรียติมากล่าวเปิดการสมนาในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา, เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ และ หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐ

ในงานสัมนาคุณ ปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ USPTO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้บรรยายถึงประเด็นของประโยชน์และความสำคัญของการปกป้องเครื่องหมายทางการค้าสำหรับธุระกิจ คุณ ปีเตอร์ ยังได้กล่าวถึงวิธีการปกป้องเครื่องหมายทางการค้า, กระบวนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้องในกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า งานสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเจ้าของกลุ่มธุระกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมถึงผู้ส่งออกกว่า40คนเกี่ยวกับการป้องกันเครื่องหมายทางการค้าของตนจากการถูกลักลอบนำไปใช้
นอกจากนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา หรือ USPTO ยังได้ไปร่วมพูดคุยและแลกเปลื่ยนความรู้เกี่ยวกับการปกป้องเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาธุระกิจออนไลน์ที่สร้างสรรค์กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงยังได้มีการอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับ นวัตกรรม, การลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา

On 17thJuly 2015, Consul General Michael Heath, of the U.S. Consulate in Chiang Mai, delivered opening remarks at the seminar on “Branding: How to Use image1Intellectual Property to Protect Your Business and Your Brand,” hosted by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) in cooperation with the Northern Network of Service Providers for Small and Medium Enterprises and the Thai-U.S. Creative Partnership.

Mr. Peter Fowler, USPTO’s Regional IP attaché for Southeast Asia, discussed the benefit and importance of trademark protection for businesses.  The discussion also included effective ways of brand protection, process of registration, and examples of trademark-related cases.  This seminar, which was attended by 40 people, was designed to educate owners of Thai Small and Medium-sized Enterprises and exporters on protecting their brand and trademark which are important tools used to enhance competitiveness of firms.

USPTO also visited Chiang Mai University and joined faculty members in a discussion on intellectual property protection and development of a creative online economy.  Together with Chiang Mai University Technology Licensing Office staff and several faculty researchers, USPTO also took part in a roundtable discussion on innovation, investment, and obtaining patent protection in the United States.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


1 × = nine