image3

โครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) สาขา Medical Device และสาขา Herbal Products

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเยือนกรุงวอชิงตัน มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา และนครนิวยอร์ก ภายใต้การดำเนินโครงการหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐฯ (Thai-U.S. Creative Partnership) สาขา Medical Device และสาขา Herbal Products โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด การดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนทัศนะกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา/ศูนย์วิจัยของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกระบวนการคิด การจัดทำนโยบายและกฎระเบียบเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม Medical Device และอุตสาหกรรม Herbal […]


image4 (2)

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาได้ไปให้ความรู้กับบุคลากรที่จังหวัดเชียงใหม่ │ USPTO Visits Chiang Mai   Recently updated !

ในวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมาคุณ ไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่ประจำสถานทูตอเมริกาประจำจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกรียติมากล่าวเปิดการสมนาในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา, เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ และ หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐ ในงานสัมนาคุณ ปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ USPTO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้บรรยายถึงประเด็นของประโยชน์และความสำคัญของการปกป้องเครื่องหมายทางการค้าสำหรับธุระกิจ คุณ ปีเตอร์ ยังได้กล่าวถึงวิธีการปกป้องเครื่องหมายทางการค้า, กระบวนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการฟ้องร้องในกฎหมายเครื่องหมายทางการค้า งานสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้กับเจ้าของกลุ่มธุระกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมถึงผู้ส่งออกกว่า40คนเกี่ยวกับการป้องกันเครื่องหมายทางการค้าของตนจากการถูกลักลอบนำไปใช้ นอกจากนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา หรือ USPTO ยังได้ไปร่วมพูดคุยและแลกเปลื่ยนความรู้เกี่ยวกับการปกป้องเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาธุระกิจออนไลน์ที่สร้างสรรค์กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงยังได้มีการอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับ นวัตกรรม, การลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา On 17thJuly 2015, Consul General Michael Heath, of the U.S. Consulate in Chiang Mai, delivered opening remarks at the seminar on “Branding: […]


160758_b6

สัมนาเรื่องกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายที่ผู้ส่งออกควรระวัง │ Exporters Beware! USPTO talks about Unfair Competition Act Enforcement in the United States

ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ได้มีการจัดงานสัมนาในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา และการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย ”  ซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยความร่วมมือของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับตัวแทนของบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า 160 คนเกี่ยวกับกฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) หรือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ของสหรัฐซึ่งสามารถกระทบผู้ส่งออกของไทยและยังได้มีการบอกถึงประโยชน์ของจากใช้ซอฟแวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยงานสัมณานี้ได้รับเกียรติจากคุณ อรมน ทรัพย์ ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคุณ ปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ USPTO ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากล่าวเปิดงาน กฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) หรือ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกฎหมายที่สหรัฐสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและการแข่งขันที่โดนเอาเปรียบของบริษัทเอกชลของสหรัฐ ประเด็นที่กฎหมายฉบับนี้มุ่งแน่นคือการป้องกันการขโมยลิขสิทธิ์ ในการลักลอบเลียนแบบการผลิตสิ่งค้าที่ใช้เครื่องหมายทางการค้ากับของบริษัทอื่น และนี้ยังรวมไปถึงนี้รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์อีกด้วย ในช่วงแรกของการสัมนาเป็นการนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยคุณ ไมเคิล มัดด์ เลขาธิการ Asia […]


Whiffenpoofs-2015

การกลับมาอีกครั้งของ The Whiffenpoofs นักร้องประสานเสียงชื่อดังจากมหาวิทยาลัยเยล │ The Whiffenpoofs a capella group is coming to Bangkok

กลับมาอีกครั้งกับหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียงที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดThe Whiffenpoofs ของมหาวิทยาลัย Yale ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเตรียมเปิดการแสดงในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เล้าจน์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ และ ณ Opium Den ณ โรงแรม เดอะ สยาม ในวันเสาร์ที่ 18 อย่าพลาดโอกาสเพลิดเพลินกับบทเพลงที่หลากหลายแบบทั้งบทเพลงของมหาลัยจนถึงเพลงที่ดังจากทุกทศวรรษ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งได้ทาง +66 (0)2 247 0123, tsb.prd@sukosolhotels.com สำหรับโรงแรม เดอะ สุโกศล และ +66 (0)2 206 6999,public.relations@thesiamhotel.com สำหรับโรงแรม เดอะสยาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติ่มโปรด คลิกที่นี้ The Whiffenpoofs, one of Yale University’s oldest and most prestigious singing groups, will be performing in Bangkok […]


2

โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนระยะที่ 3 ได้เปิดตัวไปอย่างสวยงาม │ Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 Launch Event

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่ามมา ดาว เคมิคอล ประเทศไทยได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและหุ้นส่วนเชิงสร้าสรรค์ ได้ร่วมกันเปิดตัว “โครงการ ดาว มิคอล เพื่ออุสาหกรรมยั่งยืน” ในระยะที่ 3 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ในช่วงเช้าของงานเป็นการเปิดตัวโครงการซึ่งได้รับเกียตรจาก คุณ ปณิธาน จินดาภู รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเปิดงานในงาน พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการและ สาเหตุที่อุตสหกรรมควรจะปรับเปลื่ยนมาใช้วิธี lean กับอุสหกรรมของตน ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจากองค์กรที่ให้ความร่วมมือขึ้นกล่าวเปิดงานซึ่งได้แก่ คุณ นิสากร จึงเจริญธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คุณ ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, คุณ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทย และ คุณ ราเชล มูลเลอร์ ตัวแทนหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ เพื่อเป็นการยืนหยัดความร่วมมือของทุกฝ่าย หุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯและสถานภูตอเมริกาประจำประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 หรือระยะแรกของโครงการ ในระยะที่หนึ่งทางโครงการได้พัฒนาคู่มือของการจัดการโดยวิธี lean และยังได้ฝึกฝนพนักงานจากองค์กรต่างๆกว่า 3000คนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในระยะที่ 2 โครงการนี้ได้มีพัธมิตรเพิ่มกล่าวคือ […]


Dow

Dow Chemical for Sustainable Industry Phase 3 │ โครงการดาวเคมิคอลเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ระยะที่ 3

On Friday, 19 June 2015, the Thai-U.S. Creative Partnership will join Dow Chemical Thailand Ltd, the Thailand Environment Institute Foundation (TEIF), and the Ministry of Industry’s Department of Industrial Promotion (DIP) for a press conference on the signing of a memorandum of understanding (MOU) for the third phase of the Dow Chemical for Sustainable Industry project.  The […]


Poster

2015 USA Fair is coming to Bangkok May 29-31

The American Chamber of Commerce Thailand is bringing back its signature event at CentralWorld, Bangkok. The USA Fair is the premier event promoting U.S. products, services, and companies to local consumers. This year, over 20 U.S. companies and organizations will participate in the event including the U.S. Embassy. Be sure to visit the Thai-U.S. Creative […]


Chiang Mai Poster

World Intellectual Property Day 2015: Get Up, Stand up. For Music

World Intellectual Property (IP) Day is celebrated every year on April 26th to promote discussion of the role of intellectual property in encouraging innovation and creativity. In honor of World IP Day, the U.S. Patent and Trade Office (USPTO) in Thailand, in coordination with the Thai-U.S. Creative Partnership, is hosting two events in both Bangkok […]